Indicatori

  • 200 de elevi și studenți sprijiniți în tranziția de la școală la viața activă
  • 400 de elevi și studenți beneficiază de servicii de consiliere și orientare profesională
  • 40 de parteneriate încheiate pentru schimb de experiență și bune practici
  • 20 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare au găsit un loc de muncă
  • 50 de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare au continuat studiile
  • 1 studiu privind tranziția de la școală la viața activă