Obiective

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului adaptabilității, mobilității și ocupabilității pe piața muncii pentru 400 viitori absolvenți de învățământ preuniversitar și superior din Regiunea de Vest – Județele Timiș și Caraș-Severin, printr-o mai strânsă conectivitate a mediului educațional cu cel privat.
Prin acest proiect 280 studenți din centrele universitare din Timișoara, nivel licenta/master, și 120 elevi din cadrul liceului tehnologic din Caransebeș vor putea beneficia de stagii de pregătire practică în mediul privat.
Participarea la programele de formare practică va crește șansele de integrare pe piața muncii a grupului țintă.
În sprijinul obiectivului general al proiectului se definesc următoarele obiective specifice:
ObS 1. Accesul a 280 studenți din Timișoara și 120 elevi din Caransebeș, la servicii de consiliere și orientare profesională;
ObS 2. Dezvoltarea de abilități transversale care nu sunt cuprinse în planul de învățământ, dar care contribuie substanțial la integrarea pe piața muncii și sunt în concordanță cu cerințele angajatorilor, pentru 140 studenți și 60 elevi;
ObS 3. Accesul a 140 studenți din Timișoara și 60 elevi din Caransebeș la stagii de pregatire practică în mediul privat;
ObS 4. Dezvoltarea a minim 40 de parteneriate durabile între universitate, liceu și angajatori;
ObS 5. Crearea unei firme de exercițiu și a unei întreprinderi simulate prin implicarea activă a elevilor și studenților;
ObS 6. Angajarea a minim 20 de participanți la proiect în rândul angajatorilor parteneri pe durata proiectului.