Liceul Tehnologic “Dacia” Caransebes

Liceul Tehnologic “Dacia” este o instituție de învățământ preuniversitar, cu profil tehnic, care asigură pregătirea elevilor în următoarele profiluri și meserii: fabricarea produselor din lemn, silvicultură, protecția mediului, mecanică, construcții, instalații și lucrări publice.
În prezent, activitatea liceului este focalizată pe dezvoltarea cunoștințelor teoretice și practice ale elevilor, acestea fiind obiectivele sale principale. Un alt obiectiv îl reprezintă asigurarea corelării aspirațiilor elevilor cu oferta educațională și cu cererea pieței muncii, prin implicarea mai multor actori în atingerea acestui obiectiv.
Liceul Tehnologic “Dacia” furnizează servicii de formare teoretică și practică pentru elevi, stagii de pregătire practică în ateliere proprii sau prin parteneriate cu agenți economici, consiliere pentru aspiranții la calitatea de student.